• Pls contact my current lazy owner
 • admin#mp3.cat
 • make a deal and bring me online *^^*
 • 音乐 - 相声 - 评书 - 听书 - 课程 - 其他
 • Sobre el .cat

  El .cat és el primer domini de primer nivell del món que representa una llengua i una cultura a Internet. És un domini innovador, segur i de gran qualitat, similar al .com o el .org però destinat específicament a la comunitat catalanoparlant.

  Tothom pot tenir un domini .cat, ja sigui per identificar-se com a catalanoparlant com per adreçar-se als catalanoparlants, només cal que el web tingui continguts significatius en català. A més a més, els webs .cat estan millor posicionats als cercadors, fet que facilita a les empreses adreçar-se al seu mercat. Cada dia més persones, entitats i empreses són .cat, una comunitat transversal que no para de créixer. En català, a Internet, .cat. T'hi sumes?

  Les qualitats del .cat el converteixen en un dels millors dominis d'Internet del món.

  Des del seu naixement, .cat ha estat un domini capdavanter a Internet

  About .cat

  .cat is the first domain in the world to represent a language and a culture on the Internet. It is an innovative, secure, high-quality domain similar to .com or .org but specifically aimed at the Catalan-speaking community.

  Anyone can have a .cat domain, either to identify themselves as Catalan-speaking or to address Catalan-speaking people. All you need is a website with significant content in Catalan. .cat websites are also better positioned on search engines, which makes it easier for businesses to address their markets.

  Every day, there are more .cat people, organisations and businesses, creating a cross-sectional community that continues to grow. In Catalan, on the Internet, .cat. Are you with us?

  The qualities of .cat make it one of the best Internet domains in the world.

  Since it began, .cat has been a leading Internet domain